pijl

Deze pagina duurzame-energie is onderdeel van de website van windmolen coöperatie De Eendragt

Hieronder vallen ook de pagina's 

Eendragt wind

Eendragt duurzaam Energie

 

Eendragt zon

Eendragt duurzaam Energie

Eendragt leden

Eendragt duurzaam Energie

Eendragt in de samenleving

 

Eendragt duurzaam Energie

Mijn eendragt

Leden van De Eendragt kunnen inloggen bij hun webportaal mijneendragt

Eendragt duurzaam Energie

Onze duurzame energie

Hier worden de eigen opbrengsten 'realtime' weergegeven 

 Eendragt duurzaam Energie

Duurzame energie

Duurzame energie of groene energie is energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld.

Vormen van duurzame energie zijn bijvoorbeeld zonne-energiewindenergie en aardwarmte.

Soms worden de termen duurzame energie en hernieuwbare energieals synoniemen gebruikt. Door anderen wordt er wel een onderscheid gemaakt: een hernieuwbare bron moet voor praktisch onbeperkte tijd te gebruiken zijn, een duurzame energiebron moet daarbovenop ook nog weinig milieuschade met zich meebrengen.[2]In het Engels gebruikt men ook de term low carbon energy, 'CO2-arme energie'. Deze term wordt ook gebruikt ter beschrijving van energiebronnen die niet algemeen worden erkend als duurzaam of hernieuwbaar, zoals elektriciteit uit kolencentrales met CO2-afvangen -opslag, of kernenergie.

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan is een lagere CO2-uitstoot, onder meer door de electriciteitsproductie, een hoge prioriteit geworden. Het vervangen van fossiele energiebronnendoor hernieuwbare energie krijgt daarbij logischerwijs veel aandacht, wat die voor de kernenergie-problematiek enigszins afleidt, ook al omdat die geen koolstof uitstoot. Toch stellen de veiligheidseisen en het dure onderhoud van de vele oudere kerncentrales beleidsmakers en consumenten voor een dringende afweging, omdat met deze middelen een snellere omslag naar duurzame energieproductie en energiebesparende technieken kunnen worden gefinancierd.

Wereldwijd werd in 2013 ongeveer 19% van de energie hernieuwbaar geproduceerd. De helft hiervan werd geproduceerd met moderne duurzame energietechnieken, de andere helft kwam uit traditionele biomassa. De grootste moderne energietechniek was waterkracht, welke goed was voor 3.8% van de wereldwijde productie.

Geschiedenis

Er is sinds de jaren van de eerste oliecrisis in 1973 onderzoek gedaan naar alternatieve technologie om beter gebruik te maken van de natuurlijke en onuitputtelijke energiebronnen als wind, zon, getijden en golven; onder andere aan het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten en het TNO instituut voor milieu, energie en procesinnovatie. Met name in kringen van de oliemaatschappijen werd dit soort onderzoek met enige argwaan bekeken, voor een deel omdat men beducht is de grip op de energiemarkt gedeeltelijk kwijt te raken. Sommige oliemaatschappijen (Shell) zijn zelf in dit soort onderzoek gestapt.

Door de stijgende olieprijs, de wens onafhankelijk te worden van leveranciers van fossiele brandstoffen en om de gevolgen van klimaatverandering te verkleinen is duurzame energie weer volop in de belangstelling komen te staan.

Afhankelijkheid

Na de eerste oliecrisis van 1973 is in het westen naarstig gezocht naar nieuwe voorraden fossiele brandstoffen. Deze zijn ook gevonden, onder andere onder de Noordzee en in de golf van Mexico. Doordat deze voorraden langzamerhand opraken, worden de westerse landen weer meer en meer afhankelijk van olieproducerende landen, waarvan een aantal een regime kent, dat in die westerse landen in aanzienlijke mate als bedenkelijk beschouwd wordt, zoals RuslandIranSaudi-Arabië en Venezuela. Om niet geheel afhankelijk te worden van deze landen is men naarstig op zoek naar alternatieve vormen van energie.

Zeewierfarm

LAATSTE NIEUWS

Nederlandse steden dalen in duurzame lijst

stad

Europese steden blijven koplopers op gebied van duurzaamheid. In de top 20 staan liefst veertien Europese steden met Londen als meest duurzame stad ter wereld. Stockholm, Edinburgh, Singapore en Wenen maken de top 5 compleet. Nederlandse steden zakken iets weg in vergelijking met de vorige editie van dit rapport in 2016. Amsterdam staat op een 12de plaats en Rotterdam op nummer 27, tegen respectievelijk plek 11 en 19 twee jaar geleden. Dat blijkt uit de derde editie van de Sustainable Cities Index 2018, een tweejaarlijks onderzoek van advies- en ingenieursorganisatie Arcadis naar de duurzaamheid van honderd wereldsteden.

De daling van Amsterdam en Rotterdam is te wijten aan concurrerende steden, die meer deden aan duurzaamheid. ,,De Nederlandse stad staat onder druk omdat deze steeds minder toegankelijk wordt voor belangrijke groepen als politieagenten onderwijzers en verpleegkundigen. Veel mensen met cruciale functies vinden nauwelijks betaalbare woonruimte. Wij zien de oplossing in meervoudig gebruik van de schaarse ruimte’’, legt Carolien Gehrels uit. Zij is directeur grote steden bij Arcadis.

Lees meer

 

HVC onderzoekt potentie geothermie in Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard

Eendragt duurzaam Energie

HVC gaat de potentie voor geothermie in Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard onderzoeken. De ontwikkeling van geothermie als duurzame warmtebron is volgens de organisatie belangrijk in de transitie naar een Nederland waarin het gebruik van aardgas steeds meer wordt afgebouwd.

Lees meer

Windenergie ruim voor 2030 grootste energiebron van Europa

Eendragt duurzaam Energie

Windenergie zal ruim voor 2030 de grootste energiebron in de Europese Unie zijn ten faveure van plaats van steenkool, kernenergie en gas. Dit blijkt uit World Energy Outlook 2018 van het Internationaal Energieagentschap (IEA). Volgens de prognose van het IEA zal windenergie in 2027 de grootste energiebron van de Europese Unie worden. Dit is eerder dan in de laatste projectie van het IEA – de World Energy Outlook 2017 – werd voorspeld. Hierin werd gezegd dat dit zou gebeuren “kort na 2030″. Volgens het IEA zal de opwekking van windenergie in de Europese Unie tegen 2040 meer dan verdrievoudigen tot 1.100 terawattuur.

Lees meer