pijl

Warmtenetten

 

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water, afkomstig van een warmtebron in de buurt, kan worden gebruikt om huizen te verwarmen. 

Warmtenetten                                                          Opsporingen

Wat is een warmtenet?

 

Op veel plekken in Nederland is warmte beschikbaar. Die warmte kan worden gebruikt om water te verwarmen. Dat water, dat een temperatuur heeft die hoog genoeg is om huizen mee te verwarmen, wordt in goed geïsoleerde buizen naar woonwijken of andere gebouwen getransporteerd. Daar wordt de warmte gebruikt voor verwarming en warm water.

Een warmtenet kan gebruikt worden om met die warmte hele straten en wijken aardgasvrij te maken. Warmtenetten kunnen op veel plekken dus een goede oplossing zijn om meerdere woningen van het gas af te halen. Er wordt daarom geschat dat ongeveer de helft van Nederland voor 2050 aangesloten kan worden op een warmtenet.

Duurzaam

In plaats van met een eigen cv-ketel wordt je huis dan verwarmd met warmte die ergens anders vandaan komt. De warmte kan uit verschillende bronnen komen. De ene bron is duurzamer dan de andere. Warmtenetten worden nu vaak nog verwarmd met de warmte van energiecentrales op kolen of gas. Als we in 2050 klimaatneutraal willen zijn, moet er uiteindelijk alleen maar warmte uit duurzame bronnen gebruikt worden om het water in warmtenetten op te warmen.

Het is dan belangrijk dat mensen zelf kunnen bepalen waar ze hun duurzame warmte afnemen. Een van de manieren om dit te doen is door open netten te ontwikkelen, waarop meerdere warmtebronnen worden aangesloten. Onderaan deze pagina en op onze kaart vind je een aantal voorbeelden van duurzame warmtenetten.

Koken 

Als je je huis verwarmt met een warmtenet en je niet meer aangesloten bent op het gasnet, kan je ook niet meer koken op gas. Je moet dus overstappen op elektrisch koken.

Nieuws - Nieuwe ontwikkelingen

Eendragt duurzaam EnergieDNV GL: Warmtenet voor huizen goedkoper dan elektrisch verwarmen

04-12-2018

n de energietransitie worden verschillende opties onderzocht. Een warmtenet op hoge temperatuur is goedkoper dan het elektrisch verwarmen van huizen, stelt een onderzoeksgroep onder leiding van DNV GL in een voorlopig rapport.

Lees meer.........

Eendragt duurzaam Energie

17 december 2018

Onderzoek TKI Winst: 'Warmtenet goedkopere oplossing dan all-electric'

Een consortium onder leiding van DNV GL publiceerde tussentijdse resultaten van een onderzoek dat duidelijkheid geeft over kansrijke mogelijkheden om #VanGasLos te gaan. ‘Slim van het gas af met lage temperatuur warmte in de bestaande bouw’ heet het onderzoek, dat twee wijken onder de loep neemt en oplossingsrichtingen aangeeft.

Lees meer.......

Eendragt duurzaam Energie

7 januari 2019

Warmtenet met restwarmte op lage temperatuur beste vervanger voor cv-ketel

Een lage temperatuur warmtenet in de gebouwde omgeving blijkt een goedkopere oplossing voor het warmtevoorzieningsvraagstuk te zijn dan all-electric oplossingen zoals met lucht-warmtepompen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van TKI Winst naar warmtetransitie in de gebouwde omgeving.

Lees verder ...........