pijl

Lees Verder

Onderzoek naar winning aardwarmte

 

Eendragt duurzaam Energie
 
Luchtfoto Den Helder en Texel. (Foto: Peter van Aalst)
27 november 2018

 

DEN HELDER - Aardwarmte is een goed en betrouwbaar alternatief voor fossiel gas en kan een forse bijdrage leveren aan de lokale verduurzaming. Daarom gaat HVC de potentie voor aardwarmte in Den Helder gedetailleerd in kaart brengen.

Onlangs heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een opsporingsvergunning voor aardwarmte aan HVC toegekend. HVC gaat de ondergrond gedetailleerd in kaart brengen. Samen met de gemeente Den Helder verkent HVC óf en onder welke voorwaarden de ondergrond geschikt is voor de winning van aardwarmte.
HVC gaat onderzoeken of er warm water in de grond zit en hoe ze deze op veilige en verantwoorde wijze kunnen benutten voor het verwarmen van woningen, bedrijven en kassen. Het onderzoek brengt in beeld hoeveel warmte er in potentie kan worden gewonnen, met welke risico’s rekening gehouden moet worden en of deze afdoende beheersbaar zijn. HVC heeft de vergunning in overleg met de gemeente Den Helder aangevraagd. De opsporingsvergunning van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verkregen na advies van TNO, toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de Mijnraad.
In Den Helder wordt momenteel al onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een lokaal warmtenet met aardwarmte als bron. Samen met de gemeente Den Helder maakt HVC deel uit van een consortium van zeven partijen om dit te bewerkstelligen. Marco van Soerland (manager Lokale warmte HVC): “Het ontvangen van de opsporingsvergunning is een mooie stap in dit proces. De gemeente Den Helder erkent de duurzaamheidsopgave en ziet het belang om geothermie op een veilige en maatschappelijk verantwoorde manier te winnen. Door samen een opsporingsvergunning aan te vragen, blijft de regie op de ondergrond door de gemeente zelf geborgd. Met deze vergunning heeft HVC het exclusieve recht verkregen om binnen dit gebied de aanwezigheid en de haalbaarheid van aardwarmte te onderzoeken.”