pijl

Toepassingen

                                                          Waterstofoepassingen                                                                                                               

Milieudoelstelling 20 20 20 Europa ambieert een drastische reductie van broeikasgassen tegen 2050 (vermindering met 80 %). Om deze reductie te realiseren zijn er verschillende doelstellingen geformuleerd voor 2020, 2030 en 2050. Zo is er de gekende de ’20 20 20’ doelstelling, nl.:
• 20 % reductie in broeikasgassen (t.o.v. 1990),
• 20 % minder energieverbruik,
• 20 % aandeel van hernieuwbare energie in de totale energieconsumptie,
• specifiek voor transport moet ook 10 % van het energieverbruik hernieuwbaar zijn.
Waterstof kan hierbij een belangrijke rol spelen, op vlak van zero-emissie transport en energieopslag.

Zero-emissie transport

Voertuigen op waterstof zijn zero-emissie en stil. De actieradius en tanksnelheid zijn vergelijkbaar met die
van voertuigen op traditionele brandstof. Waterstof wordt toegepast in bussen, heftrucks, vuilniswagens,
vaartuigen en auto’s.

Zero-emissie transport

Voertuigen op waterstof zijn zero-emissie en stil. De actieradius en tanksnelheid zijn vergelijkbaar met die
van voertuigen op traditionele brandstof. Waterstof wordt toegepast in bussen, heftrucks, vuilniswagens,
vaartuigen en auto’s.

Eendragt duurzaam Energie

Nieuwe ontwikkelingen / Nieuws

Power-to-Gas cluster bezoekt nieuwe productievestiging van E-Trucks in Lommel

Eendragt duurzaam Energie

Voor de laatste algemene bijeenkomst van 2018, was de cluster gisteren te gast bij één van de leden: E-Trucks Europe in Lommel. E-Trucks ontwikkelt elektrische en waterstoftrucks en heeft er een gloednieuwe productievestiging gebouwd.

Lees meer..........