pijl

Waterstof

Eendragt duurzaam Energie

Wat is waterstof?

Ontdekking

Waterstof werd voor het eerst in 1671 beschreven door de Iers-Engelse chemicus Robert Boyle naar aanleiding van een reactie tussen ijzer en verdund zuur. In 1766 ontdekte Henrt Cavendish dat het een chemisch element betrof. Alhoewel hij de chemische eigenschappen nauwkeurig kon beschrijven was hij van mening dat het gas voortkwam uit het metaal in plaats van het zuur. Hij noemde het element dan ook: brandbaar gas van metalen. Later gaf Antoine Lavoisier waterstof zijn huidige Latijnse naam Hydrogenium. Dit woord komt voort uit een samenstelling van twee Griekse woorden: hydor (water) en genes (maken). Vrij vertaald betekent waterstof dus watermaker.

Van Hydrogenium is het symbool H in het periodiek systeem afgeleid.

Chemische en fysische eigenschappen

Waterstof is het eerste scheikundig element uit het periodiek systeem. Losse atomen waterstof komen in de natuur nauwelijks voor. De losse atomen reageren snel met andere atomen en veelal verbinden zij zich met andere waterstof atomen tot waterstofgas.

Waterstof is het lichtste gas en smelt reeds bij 14,02 K en heeft een kookpunt van slechts 20,27° K. Bij normale temperaturen komt waterstof voor als een gas bestaande uit twee atomen. Het gas is kleur- en reukloos en daarnaast uitermate ontvlambaar. Waterstof kan met de meeste andere elementen verbindingen aangaan.

Water kan samen zuurstof water vormen. De combinatie van waterstofgas en zuurstof is een hoogst explosief en wordt ook wel knalgas genoemd. Waterstof kan ook verbindingen aangaan met koolstof. De stoffen daaruit voortkomend worden koolwaterstoffen genoemd.

Waterstof komt overal in het heelal voor en wolken waterstof staan aan de basis van de vorming van sterren. Gedurende het leven van een ster bestaat deze voor de meeste tijd uit waterstof in de plasmafase. Binnen de sterren vindt kernfusie plaats waarbij van waterstof kernen helium gevormd worden. Bij de kernfusie komen grote hoeveelheden energie vrij.

Waterstof vormt 90% van de atomen in het heelal en het vormt 75% van de atomaire massa van het heelal.

Lees meer

 

Nieuws - Nieuwe ontwikkelingen